25 Ocak 2016 Pazartesi

Hamilelikte Hangi Sure Ve Dualar Okunur? - Yeni Bahar Dergisi

40 hafta… Mide bulantıları, yorgunluk, halsizlik, bel-karın ağrıları… Dile kolay gelse de zor bir süreç hamilelik. Ama Cenab-ı Hakk’ın en büyük mucizelerinden biri aynı zamanda. Değil mi ki evladımız, nokta kadar olduğu zamanlarda bile bizi hissedebiliyor. O küçücük karna sığıyor, hatta hareket ediyor, şekilden şekle giriyor.

Bu güzel İlahî hikmet döneminde anne adayı da dil ve kalbine bazı dua ve tesbihleri yerleştirebilir. Böylece hamilelik sebebiyle yaşadığı sıkıntıları daha iyi atlatabileceği gibi bebeğinin manevi gelişimine de katkı sağlar. Zira annenin gıdası, hal ve hareketleri, ruhî durumu, maneviyatı anne karnındaki çocuğun şakî veya said yazılmasında önemli birer etken.

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Hazretleri’nin ‘Mecmuatü’l Ahzab’ isimli eserinde mana büyükleri hamilelerin İnşikak ve Yasin Sûresi‘ni okumalarını tavsiye ediyor. Ayrıca “Hani bir vakit İmran’ın hanımı şöyle demişti: Rabb’îm, karnımda taşıdığım çocuğumu Sana adadım, her türlü bağdan âzade olarak Senin yoluna hizmet edecektir. Adağımı lütfen kabul buyur. Şüphesiz (duaları işiten, niyetleri bilen) Semî ve Alîm yalnız Sensin!” anlamına gelen Âl-i İmran Sûresi 35. âyetinin bol bol okunması gerektiğine vurgu yapılıyor. İbrahim Sûresi’nin 40 ile 41. ayetleri de dile ve kalbe nakşedilebilir bu özel dönemde. Yani bu âyetlerle “Rabb’îm! Beni de neslimi de namazı devamlı olarak ve gereğince kılan kullarından eyle! Duamı, lütfen kabul buyur Rabb’im!” ve “Ey Rabb’imiz! Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle.” nidasında bulunmuş oluruz.

Her türlü halimizin şifresini içinde barındıran en mükemmel şifa kaynağı Esmaü’l-Hüsna da annelik döneminde huzur veriyor. Hamileler elini karnının üzerine koyarak 336 defa ‘Ya Musavvir Ya Allah’ ismini zikredebilir.

Abdestli olmaya özen gösterilmeli

Sûre ve dualar haricinde birtakım hususlara dikkat etmek de anne karnındaki çocuğun terbiyesini ve karakterini etkiliyor. Mesela hamilelik boyunca mümkün mertebe hep abdestli olunmaya çalışılmalı, özellikle de yemek yerken. Çünkü annenin yediklerinden bebek de nasipleniyor. Haliyle abdestli bir yemek ise hem anne hem de bebek için daha bereketli ve hayırlı. Sürekli abdestli durmanın birtakım faziletleri daha var. Resûlullah Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bunları şöyle ifade ediyor: “Melekler onun yanından ayrılmaz, devamlı sevap yazarlar, bütün azaları tesbih eder. Uyuyunca melekler, insan ve cin şerrinden korur, sekerat-ı mevti kolaylaşır. Allah-ü Teâla’nın emanında (korumasında) olur.”

Mana büyükleri tarafından da abdestli geçirilen bir hamilelik neticesinde doğan çocukların daha munis oldukları ifade edilir.

Bol bol Kur’an-ı Kerim okumak, dinlemek ve en azından dokuz ay boyunca bir hatim yapmak da oldukça efdal. İlahiyatçı yazar Ali Demirel hamilelik süresince sık sık salavat getirme, dilden tövbe istiğfarın eksik edilmemesi gıybet ve dedikodudan uzak durulmasının da gerektiğini söylüyor. Ayrıca teheccüd, kuşluk ve evvabin gibi nafile namazlar ihmal edilmemeli, haram ve içinde şüphe barındıran gıdalar tüketilmemeli, ihtiyaç sahiplerine sadakalar dağıtılmalı. Özellikle de çevremizde bulunan öğrencilere, yetimlere, fakir alimlere maddi yardımda bulunulması doğmamış çocuğun alim olmasına bir nebze de olsa katkı sağlayabiliyor. Bu hususta Şeyh Sedidüddin eş-Şirazi (rahmetullahi aleyh) buyuruyor ki: “Hocalarımız derdi ki; Kim çocuğunun alim olmasını isterse, fakir düşmüş fıkıh alimlerini gözetsin, onlara ikramda bulunsun. Onları yedirsin ve hürmet edip bir şeyler versin. Ümit edilir ki çocuk alim olmazsa, torunu alim olur.”

Doğum esnasında da okunabilecek dua ve sûreler var. İki Cihan Serveri (aleyhi’s salâtü ve’s selâm), kızı Hazreti Fatıma annemize doğumu esnasında Ayete’l-Kürsi, A’râf Sûresi’nin elli dördüncü ayetini ve Felâk-Nâs Sûrelerini okumasını tavsiye ediyor.

Günümüzde daha doğmadan bebeğinin manevi gelişimine önem veren hamilelerin sayısı gittikçe artıyor. Yukarıda değindiğimiz gibi kimi dua ve zikirleri yapmaya, bazı hususlara dikkat etmeye çalışıyorlar. Ancak çoğumuz, bu süreçte harcadığımız çabayı doğumdan sonra devam ettirmiyoruz ne yazık ki. Unutmamalıyız ki anne-baba olarak kaç yaşında olursa olsun evlatlarımıza her zaman manevî katkı sağlamamız gerekiyor.

HAFTA HAFTA ESMAÜ’L-HÜSNA

Cenab-ı Hakk’ın isimlerini zikretmek, anne adayının yaşadığı sıkıntılara ve bebeğin karakter oluşumuna yardımcı oluyor. Bu sebeple hamileler, hafta hafta aşağıdaki Esmaü’l-Hüsnaları sık sık okuyabilir.

5. Hafta: el-Muhyî, el-Habîr

6. Hafta: el- Bâri, el- Velî, el- Vâlî

7. Hafta: el- Mü’min , el-Mâni

8. Hafta: el-Mübdi, el- Musavvir

9. Hafta: eş- Şâfi, el-Şekûr

10. Hafta: el- Bâkî, el-Müyessir

11. Hafta: es-Semî, el- Adl

12. Hafta: el-Hâlik, el- Hallâk, el- Fâlik

13. Hafta: en-Nâsır, el-Müsteân

14. Hafta: el-Bedî, el-Muhsin

15. Hafta: el-Mütekebbir, el- Kuddûs,

16. Hafta: el-Celîl, Zü’l celâli ve’l ikrâm, el- Muktedir, el- Melîk

17. Hafta: el-Hafîz, el –Vâris

18. Hafta: el- Hakîm, el-Hakem

19. Hafta: es- Sâni, el-Vâsi

20. Hafta: el- Cemîl, el-Cebbâr

21. Hafta: el-Kaviyy, el-Vehhâb

22. Hafta: el-Müneccî, el-Mucîb

23. Hafta: el- Câmi,el-Kâim

24. Hafta: el-Mukaddim,el-Muahhir,, el-Kâfî

25. Hafta: el-Halîm,el-Alîm, Allâmü’l-guyûb

26. Hafta: el-Basîr,es-Zâhir,el-Bâtın

27. Hafta: er-Rakîb, es-Selâm

28. Hafta: Rabbü’l-âlemîn, el-Müheymin

29. Hafta: es-Samed, el-Mükevvin

30. Hafta: el-Kâdir,el-Afüvv,el- Gafûr

31. Hafta: el-Mukît,el-Muhît, el-Mümid

32. Hafta: er-Rabb,en-Nâfi,ed-Dârr

33. Hafta: el-Latîf,el-Berr,el-Mâcid,el-Metîn

34. Hafta: el-Kebîr, el-Müteâl, el-Aliyy

35. Hafta: er-Rahîm,er-Raûf,el-Vedûd

36. Hafta: el-Hayy, el-Kayyûm

37. Hafta: el-Azîz,el-Kerîm

38. Hafta: el-Vekîl, Zü’l-eman

39. Hafta: er-Rezzâk,er-Rahmân, el-Bâsıt

40. hafta: el-Vâcid, el-Fettâh

Yeni Bahar Dergisi

0 yorum

Yorum Gönder