1 Ocak 2016 Cuma

İlmihal 4

KAÇ TÜRLÜ ZİNA VARDIR, HÜKÜMLERİ NELERDİR?

Aslında mutlak olarak zina dediğimizde, evli olmayan yani aralarında nikâh bağı bulunmayan bir erkekle kadının cinsel ilişkiye girmesi anlaşılır. İsterse ilişkide bulunduğu kişi nişanlısı olsun, evlilik gerçekleşmediyse bu ilişki zina olur. Zinayı şu şekilde tarif edenler de olmuştur: “Dinin meşrû kabul ettiği bir akde dayanmaksızın irâde ve ihtiyar ile yapılan haram olan bir araya gelme, yani çiftleşme. Bu cürmü işleyen erkeğe zâni, kadına da zâniye denir.” İşte İslam hukukunda, bu tür bir yasak ilişkiye giren kimse için takdir edilen ve evli veya bekâr olmasına göre değişen ceza, ifade ettiğimiz türden zina cezasıdır.

Bir ayet-i kerimede “Zinaya yaklaşmayın” buyrulur (İsrâ Suresi, 17/32). Yani zinaya giden yollar baştan kapatılır. Öyleyse, zina haram olduğu gibi zinaya sebebiyet verecek tavır ve davranışlar da haramdır. Bu mesele hadis-i şeriflerde açık bir şekilde ortaya konur:

Ümmetinin ebedi hayatı konusunda hep ızdırap çekmiş olan Efendiler Efendisi (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Allah âdemoğluna zinâdan nasibini yazmıştır. Bu mutlaka ona ulaşacaktır: Gözlerin zinâsı nazardır, dilin zinâsı konuşmaktır. Nefis de temenni eder ve iştah duyar. Ferc de bunu tasdik veya tekzib eder.” (Buharî, Kader 9; Müslim, Kader 20)

Bu hadis-i şerifte sayılan elin, gözün vb. organların işlediği zinalar, aslında tam bir zina değildir. Bunlara belki, zinanın mukaddimeleri veya zinanın sebepleri denebilir. Farklı uzuvların zinası olarak sayılan bu fiiller de haram olmakla beraber, bunları yapanlara, fiilî zinayı işleyenlere verilen cezalar verilmez.

SANAL ORTAMDAKİ CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO VS GİBİ ŞEYLERİN DİNDEKİ HÜKMÜ NEDİR?

Açıklama: Sanal ortamdaki cinsel içerikli video vs gibi şeylerin dindeki hükmü nedir? Gerçek dünyada bunları yapmaktansa sanal ortamda bu ihtiyacı gidermeyi mazur görenler olabiliyor, ne dersiniz?

İslam, müstehcenlik içine giren bütün görüntüleri haram kılmıştır. Açık saçıklık ister televizyonda, ister internette, isterse dergi sayfalarında olsun fark etmez. Bir insanın televizyondan veya videodan müstehcen filmleri izlemesi haramdır. Harama bakmak haramdır ve bu haramlık gerçek hayatı da internet ortamını da diğer yayınları da kapsar. Zira netice itibariyle hepsi de insanda aynı tesiri bırakır ve onu günaha sevk eder. İnternette ya da televizyondaki müstehcen görüntülere bakmanın haram olmadığını söylemek, bir aldanmışlık ve bir dalalettir. Harama bakmanın hükmüyle ilgili birçok hadis vardır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) her uzvun zina edebileceğini, gözlerin zinasının ise harama bakmak olduğunu söylemiştir. Başka bir hadislerinde ise, haram nazarın şeytanın zehirli oklarından bir ok olduğunu ifade buyurmuştur. Cenab-ı Hak da Nur suresinde erkek ve kadınlara ayrı ayrı hitap ederek gözlerini haramdan korumalarını emretmiştir. Bütün bu emir ve yasaklar, mutlaktır. İstisnaları varsa bunlar da yine dinimiz tarafından tespit edilmiştir. Mesela, bir doktorun tedavi sırasında hastasına bakması gibi durumlarda zarurete binaen harama bakmak mübah hale gelir. Bu açıdan bir müslüman cinsel içerikli her türlü yanından uzak durmalıdır. Gözler, kalbin dış dünyaya açılan pencereleri mahiyetinde olduğu için, kalbe giren günahlar başta gözlerden içeri girer. İnsan gözlerini haramdan korumadığı sürece, her bir haram kalbinde bir siyah nokta meydana getirir ve bir süre sonra hafizanallah bu noktalar kalbi kaplayarak simsiyah hale getirir.

Diğer yandan Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de “Zinaya yaklaşmayın” buyurarak, o çirkin fiile gidebilecek her yolu yasaklamıştır. Bu yasağın içine cinsel içerikli yayınların da girdiğinde şüphe yoktur. Çünkü insan ne ile meşgulse zihni, hayalleri, düşünceleri de o istikamette olur. Dolayısıyla haram gören, haram düşünen, haramla yatıp kalkan bir insan ne ibadetlerinden zevk alabilir ne de dini hayatı adına müstakim olabilir.

Sanal ortamda bu tür haramlarla meşgul olan bir insanın reel dünyada kendini koruyacağı fikrine kesinlikle katılmıyoruz. Tam tersi, sanal dünyada zihni bu tür görüntülerle kirlenen bir insan gerçek dünyada da benzer şeyleri düşünecek ve onlarla meşgul olmak isteyecektir. Bir fırsatını bulunca da hayalindeki o fiilleri gerçekleştirecektir.

Hülasa, bir Müslüman için ister internet ortamında, televizyonda, dergide, gazetede, ister çarşı pazarda gözlerini haram manzaralardan koruması özellikle günümüzde fevkalade önemlidir. Ve unutmamak gerekir ki, bir insanın gözünü günahtan sakınması ona bir vacip işlemiş gibi sevap kazandırır.

0 yorum

Yorum Gönder