6 Mayıs 2015 Çarşamba

1.Bölüm - Hz. Abdullah'ın Terikesi

Hz. Abdullah'ın, miras olarak bıraktığı;

Ümmü Eymen (Bereke) adında bir köle kadın,

Beş adet deve,

Birkaç davar,[64]

Bir adet kılıç,

Bir miktar gümüş paradan ibaretti.[65]

0 yorum

Yorum Gönder